Agenda

De volgende bijeenkomst van de VBT vindt  plaats:

voorjaar 2018 

Plaats en datum volgen nog