Vereniging Buteyko Therapeuten

De Vereniging van Buteyko Therapeuten (VBT) is opgericht in 2003.

Het beleid van de VBT omvat:

– het verbeteren en instandhouden van de kwaliteitseisen waaraan Buteyko specialisten dienen te voldoen.

– het verzorgen van een officiĆ«le opleiding tot Buteyko specialist.

– het organiseren van cursussen en bijeenkomsten voor leden van de VBT.

– het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de grondslagen voor en de effecten van de Buteyko-methode.

– het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden en het bevorderen en instandhouden van overleg met overheids-en andere instanties werkzaam in de Gezondheidszorg.

– het instandhouden van overleg en het uitwisselen van informatie met Buteyko verenigingen in het buitenland.